Школарине

Сви трошкови студирања

Овде можете пронађи износе школарина које плаћају самофинансирајући студенти грађевинарства и геодезије на основним, мастер и докторским студијама. Такође су приказане и школарине за стране држављане.

Основне академске студије

Школарина за самофинансирајуће студенте I, II, III, IV године ОАС
72.000,00 дин
Вредност једног бода по ЕСПБ (пријављује се 37 и више ЕСПБ) ОАС
1.200,00 дин
Школарина за студенте стране држављане (по години студија) ОАС
1.500,00 €
Вредност бода ОАС
25,00 €

Мастер академске студије

Школарина за самофинансирајуће студенте МАС
80.000,00 дин
Вредност једног бода по ЕСПБ (пријављује се 37 и више ЕСПБ) МАС
1.333,33 дин
Школарина за студенте стране држављане (по години студија) МАС
1.650,00 €
Вредност бода МАС
27,50 €

Докторске академске студије

Школарина за самофинансирајуће студенте ДАС
190.000,00 дин
Вредност једног бода по ЕСПБ (пријављује се 37 и више ЕСПБ) ДАС
3.166,66 дин
Школарина за студенте стране држављане (по години студија) ДАС
2.000,00 €
Вредност бода ДАС
33,33 €

Комплетан списак трошкова које сноси студент у складу са Законом о високом школству можете преузети овде.

Одлуку ННВ о уписној квоти и школарини за школску 2023/24. годину можете преузети овде.

Scroll to Top