”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стефан Миљковић

Стефан Миљковић

Образовање

Година
2010
2013
2015
Звање
Геодетски техничар геометар
Инжењер геодезије
Мастер инжењер геодезије
Институција
Геодетска техничка школа у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2010
Геодетски техничар геометар
Геодетска техничка школа у Београду
2013
Инжењер геодезије
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2015
Мастер инжењер геодезије
Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Рад у настави

Период
2013 – 2016
2016 – 2019
2016 – 2019
2019 – у току
Звање
Сарадник у лабораторији, Метролог
Сарадник у лабораторији, Метролог
Сарадник у лабораторији, Метролог
Асистент
Институција
Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине, Грађевински факултет у Београду
Удружење УНИВЕРЗАЛА, Београд
Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине, Грађевински факултет у Београду
Грађевински факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
2013 – 2016
Сарадник у лабораторији, Метролог
Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине, Грађевински факултет у Београду
2016 – 2019
Сарадник у лабораторији, Метролог
Удружење УНИВЕРЗАЛА, Београд
2016 – 2019
Сарадник у лабораторији, Метролог
Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине, Грађевински факултет у Београду
2019 – у току
Асистент
Грађевински факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Метрологија
  • Инжењерска геодезија
  • Фотограметрија

Scroll to Top