”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мирослав Д. Кубурић

Проф. др. Мирослав Д. Кубурић, дипл. геод. инж.

Образовање

Година
2000
2006
2011
Звање
Дипломирани инжењер геодезије
Магистaр техничких наука – област геодезија
Доктор техничких наука – област геодезија
Институција
Универзитет у Београду, Грађевиснки факултет
Универзитет у Београду, Грађевиснки факултет
Геодетски факултет, Свеучилиште у Загребу
2000
Дипломирани инжењер геодезије
Универзитет у Београду, Грађевиснки факултет
2006
Магистaр техничких наука – област геодезија
Универзитет у Београду, Грађевиснки факултет
2011
Доктор техничких наука – област геодезија
Геодетски факултет, Свеучилиште у Загребу

Рад у настави

Период
од 2001 до 2006
од 2005 до 2012
од 2012 до 2017
од 2017 до данас
Звање
Асистент
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Институција
Виша грађевинско – геодетска школа у Београду
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
од 2001 до 2006
Асистент
Виша грађевинско – геодетска школа у Београду
од 2005 до 2012
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
од 2012 до 2017
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
од 2017 до данас
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Пројектовање геодетских радова
  • Процена вредности непокретности
  • Масовна процена вредности непокретности ГИС
Scroll to Top