”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Андреа Рожњик

др Андреа Рожњик

Образовање

Година
2002
2008
2019
Звање
Дипломирани математичар – математика финансија
Магистар математичких наука
Доктор математичких наука
Институција
Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет, Департман за математику и информатику
Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет, Департман за математику и информатику
Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет, Департман за математику и информатику
2002
Дипломирани математичар – математика финансија
Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет, Департман за математику и информатику
2008
Магистар математичких наука
Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет, Департман за математику и информатику
2019
Доктор математичких наука
Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет, Департман за математику и информатику

Рад у настави

Период
2004-2008
2009-2016
2016-2019
2019-
Звање
Асистент – приправник
Асистент
Стручни сарадник истраживачко-иновационог центра Факултета
Доцент
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2004-2008
Асистент – приправник
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2009-2016
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2016-2019
Стручни сарадник истраживачко-иновационог центра Факултета
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2019-
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Нумеричка математика
  • Диференцне једначине са кашњењем

Scroll to Top