”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Рамона Петров

Рамона Петров

Образовање

Година
2018
2019
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Мастер инжењер грађевинарства
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет Нови Сад
Грађевински факултет Суботица, Универзитет Нови Сад
2018
Дипломирани инжењер грађевинарства
Грађевински факултет Суботица, Универзитет Нови Сад
2019
Мастер инжењер грађевинарства
Грађевински факултет Суботица, Универзитет Нови Сад

Рад у настави

Период
2023-
Звање
Асистент
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет Нови Сад
2023-
Асистент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет Нови Сад

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Грађевинарство: Организација грађења
  • Менаџмент у грађевинаству

Scroll to Top