”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Смиља Бурсаћ

Доц. др Смиља Бурсаћ

Образовање

Година
2013
2014
2020
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Мастер инжењер грађевинарства
Доктор наука – грађевинарство
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2013
Дипломирани инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2014
Мастер инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2020
Доктор наука – грађевинарство
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2015-2021
2021-
Звање
Асистент
Доцент
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2015-2021
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2021-
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Конструкције
  • Бетонске конструкције
  • Нумеричко моделирање
  • Метод коначних елемената
Scroll to Top