”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Огњен Габрић

Доц. др Огњен Габрић

Образовање

Година
1995-2001
2001-2005
2005-2014
Звање
Дипломирани инжењер
грађевинарства
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
1995-2001
Дипломирани инжењер
грађевинарства
Грађевински факултет Суботица
2001-2005
Магистар техничких наука
Грађевински факултет Суботица
2005-2014
Доктор техничких наука
Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2002-2015
2015-2023
Звање
Асистент
Доцент
Институција
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
2002-2015
Асистент
Грађевински факултет Суботица
2015-2023
Доцент
Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Хидрологија
  • Хидраулика
  • Водно инжењерство околине
Scroll to Top