”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Оливера Дулић

Доц. др Оливера Дулић

Образовање

Година
2011
2012
2020
Звање
Дипломирани инжењер
архитектуре
Мастер инжењер архитектуре
Доктор техничких наука – Архитектура
Институција
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
2011
Дипломирани инжењер
архитектуре
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
2012
Мастер инжењер архитектуре
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
2020
Доктор техничких наука – Архитектура
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам

Рад у настави

Период
2014 – 2020
2018 – у току
2020 – у току
Звање
Асистент
Сарадник по уговору о допунском раду
Доцент
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Висока техничка школа струковних студија Суботица
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2014 – 2020
Асистент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2018 – у току
Сарадник по уговору о допунском раду
Висока техничка школа струковних студија Суботица
2020 – у току
Доцент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Теорија и методологија архитектонског пројектовања
  • Учење и подучавање вештине архитектонског пројектовања
  • Примена графичких приказа у архитектури
Scroll to Top