”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Арпад Чех

Доц. др Арпад Чех

Образовање

Година
2004
2020
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Доктор наука – грађевинарсатво
Институција
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2004
Дипломирани инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2020
Доктор наука – грађевинарсатво
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2005-2014
2014-2021
2021-
Звање
Асистент
Сарадник
Доцент
Институција
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2005-2014
Асистент
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2014-2021
Сарадник
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2021-
Доцент
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Одрживи грађевински материјали
  • Енергетска ефикасност
  • Зелени бетони
  • Недеструктивна испитивања грађевинских материјала
  • Дијагностика стања објеката

Scroll to Top