”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Игор Јокановић

Проф. др Игор Јокановић

Образовање

Година
1993
2000
2009
Звање
Дипломирани грађевински инжењер
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Грађевински факултет Универзитета у Београду
Грађевински факултет Универзитета у Београду
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
1993
Дипломирани грађевински инжењер
Грађевински факултет Универзитета у Београду
2000
Магистар техничких наука
Грађевински факултет Универзитета у Београду
2009
Доктор техничких наука
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

Рад у настави

Период
1995-2000
2000-2010
2007-2012
2010-2013
2012-2017
2017-до сада
2018-до сада
Звање
Асистент – приправник
Виши асистент
Асистент
Доцент
Доцент
Ванредни професор
Ванредни професор
Институција
Грађевински факултет Универзитета у Београду
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
Грађевински факултет Суботица универзитета у Новом Саду
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
Грађевински факултет Суботица универзитета у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица универзитета у Новом Саду
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
1995-2000
Асистент – приправник
Грађевински факултет Универзитета у Београду
2000-2010
Виши асистент
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
2007-2012
Асистент
Грађевински факултет Суботица универзитета у Новом Саду
2010-2013
Доцент
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
2012-2017
Доцент
Грађевински факултет Суботица универзитета у Новом Саду
2017-до сада
Ванредни професор
Грађевински факултет Суботица универзитета у Новом Саду
2018-до сада
Ванредни професор
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Планирање и развој саобраћаја и саобраћајних мрежа
  • Одржавање и управљање саобраћајницама
  • Заштита и управљање заштитом животне средине и друштвено-економским аспектима
  • Примена геотехнике у области саобраћајница
  • Управљање пројектима

Scroll to Top