”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Илија Миличић

Проф. др Илија Миличић

Образовање

Година
1995
2004
2008
Звање
Дипломирани грађевински инжењер
Магистар техничких наука из области грађевинарства
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1995
Дипломирани грађевински инжењер
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2004
Магистар техничких наука из области грађевинарства
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2008
Доктор техничких наука
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
1995 – 1996
1996 – 2000
2000 – 2004
2004 – 2008
2008 – 2014
2010 – 2012
2014 – 2018
2014-2016
2018 – 2021
2021 – 2026
Звање
Стручни сарадник
Асистент приправник
Стручни сарадник
Асистент
Доцент
Доцент
Ванредни професор
Ванредни професор
Доцент
Ванредни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитета у Бањој Луци, Архитектонско – грађевински факултет, Република Српска
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1995 – 1996
Асистент приправник
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1996 – 2000
Виши асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2000 – 2004
Стручни сарадник
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2004 – 2008
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2008 – 2014
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2010 – 2012
Доцент
Универзитета у Бањој Луци, Архитектонско – грађевински факултет, Република Српска
2014 – 2018
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2014-2016
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад
2018 – 2021
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2021 – 2026
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Инжењерска механика

Scroll to Top