”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Немања Браловић

Немања Браловић

Образовање

Година
2015
2016
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Мастер инжењер грађевинарства
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитета Нови Сад
Грађевински факултет Суботица, Универзитета Нови Сад
2015
Дипломирани инжењер грађевинарства
Грађевински факултет Суботица, Универзитета Нови Сад
2016
Мастер инжењер грађевинарства
Грађевински факултет Суботица, Универзитета Нови Сад

Рад у настави

Период
2018
Звање
Асистент у настави
Институција
Грађевински факултет Суботица
2018
Асистент у настави
Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Геомеханика
Scroll to Top