”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мирјана Хорват

Др Мирјана Хорват

Образовање

Година
2007
2008
2014
Звање
Дипломирани грађевински инжењер
Дипломирани грађевински инжењер – мастер
Доктор наука – грађевинарство
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2007
Дипломирани грађевински инжењер
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2008
Дипломирани грађевински инжењер – мастер
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2014
Доктор наука – грађевинарство
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2008-2009
2009-2014
2014-2019
2019 – сад
Звање
Сарадник у настави
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2008-2009
Сарадник у настави
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2009-2014
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2014-2019
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2019 – сад
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Нумеричка хидраулика
  • Струјање у отвореним токовима
  • Мониторинг вода
Scroll to Top