”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Александар Ландовић

др Александар Ландовић

Образовање

Година
2002
2010
2016
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2002
Дипломирани инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2010
Магистар техничких наука
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2016
Доктор техничких наука
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2003 – 2010
2010 – 2016
2016 – 2021
2021 –
Звање
Асистент – приправник
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
УУниверзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2003 – 2010
Асистент – приправник
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2010 – 2016
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2016 – 2021
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2021 –
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Спрегнуте конструкције
  • Бетонске конструкције
  • ФЕМ анализа и рачунке симулације
  • Механика материјала

Scroll to Top