”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Сања Кример Габоровић

Проф. др Сања Кример Габоровић

Образовање

Година
1994
2003
2011
Звање
Професор енглеског језика и књижевности
Магистар лингвистичких наука
Доктор лингвистичких наука
Институција
Филозофски факултет у Новом Саду
Филозофски факултет у Новом Саду
Филозофски факултет у Новом Саду
1994
Професор енглеског језика и књижевности
Филозофски факултет у Новом Саду
2003
Магистар лингвистичких наука
Филозофски факултет у Новом Саду
2011
Доктор лингвистичких наука
Филозофски факултет у Новом Саду

Рад у настави

Период
1996-2004
2004-2015
2015-2020
2020 –
Звање
Предавач енглеског језика
Виши предавач енглеског језика
Доцент енглеског језика
Ванредни професор енглеског језика
Институција
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
1996-2004
Предавач енглеског језика
Грађевински факултет Суботица
2004-2015
Виши предавач енглеског језика
Грађевински факултет Суботица
2015-2020
Доцент енглеског језика
Грађевински факултет Суботица
2020 –
Ванредни професор енглеског језика
Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Когнитивна, контрастивна и културолошка лингвистика
  • Контрастивна лексикологија
  • Контрастивна морфологија
  • Методика наставе страног језика
Scroll to Top