”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Милена Грбић

др Милена Грбић

Образовање

Година
2006
2015
Звање
Дипломирани инжењер архитектуре
Доктор наука – архитектура
Институција
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
2006
Дипломирани инжењер архитектуре
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
2015
Доктор наука – архитектура
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

Рад у настави

Период
2006-2009.
2009-2011.
2011-2017.
2019 –
Звање
Сарадник у настави на позицији асистента на Департману за урбанизам
Учесник у настави на позицији асистента на Департману за архитектуру
Асистент
Доцент
Институција
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
ГУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2006-2009.
Сарадник у настави на позицији асистента на Департману за урбанизам
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
2009-2011.
Учесник у настави на позицији асистента на Департману за архитектуру
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
2011-2017.
Асистент
ГУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
2019 –
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Архитектура и култура (начин живота, свакодневница)
  • Методологије архитектонског пројектовања
  • Образовање архитекте: предавање + истраживање
Scroll to Top