”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Милан Трифковић

Проф. др Милан Трифковић

Образовање

Година
1990
1993
2000
Звање
Дипломирани инжењер геодезије
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
1990
Дипломирани инжењер геодезије
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
1993
Магистар техничких наука
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2000
Доктор техничких наука
Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Рад у настави

Период
1990 – 1993
1993 – 2000
2000 – 2005
2005 – 2010
2010 – 2015
2015 –
Звање
Асистент
Предавач
Професор
Доцент
Ванредни професор
Редовни професор
Институција
Виша геодетска школа, Београд
Виша геодетска школа, Београд
Виша геодетска школа, Београд
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
Грађевински факултет Суботица
1990 – 1993
Асистент
Виша геодетска школа, Београд
1993 – 2000
Предавач
Виша геодетска школа, Београд
2000 – 2005
Професор
Виша геодетска школа, Београд
2005 – 2010
Доцент
Грађевински факултет Суботица
2010 – 2015
Ванредни професор
Грађевински факултет Суботица
2015 –
Редовни професор
Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Комасација
  • Катастар непокретности
  • Инжењерска геодезија
Scroll to Top