”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Славица Илијевић

Славица Илијевић

Образовање

Година
2016
2019
2021
Звање
Геодетски техничар геометар
Инжењер геодезије
Мастер инжењер геодезије
Институција
Геодетска техничка школа у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2016
Геодетски техничар геометар
Геодетска техничка школа у Београду
2019
Инжењер геодезије
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2021
Мастер инжењер геодезије
Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Рад у настави

Период
2017 – 2020
2022 –
Звање
Студент демонстратор
Асистент
Институција
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2017 – 2020
Студент демонстратор
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2022 –
Асистент
Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Физичка геодезија
  • Сателитска геодезија
  • Астрономска геодезија
  • Геоинформатика

Scroll to Top