”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мила Свилар

Мила Свилар

Образовање

Година
2010
2017
2018
2023
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства – Мастер
Дипломирани грађевински инжењер – саобраћајни смер
Мастер грађевински инжењер – саобраћајни смер
Доктор наука – грађевинарство
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2010
Дипломирани инжењер грађевинарства – Мастер
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2017
Дипломирани грађевински инжењер – саобраћајни смер
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2018
Мастер грађевински инжењер – саобраћајни смер
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2023
Доктор наука – грађевинарство
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Рад у настави

Период
2016-2019
2019-2022
2022-2023
2023-
Звање
Асистент
Асистент
Стручни сарадник-истраживач
Доцент
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2016-2019
Асистент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2019-2022
Асистент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2022-2023
Стручни сарадник-истраживач
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2023-
Доцент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Саобраћајнице
  • Организација, технологија грађења и менаџмент

Scroll to Top