”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Јелена Гучевић

Проф. др Јелена Гучевић

Образовање

Година
1994
2001
2005
Звање
Дипломирани геодетски инжењер
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1995-2002
Инжењер сарадник
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2002-2006
Асистент
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2006-2012
Доцент
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2012-2017
Ванредни професор
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2017-2022
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2022-
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
1995-2002
2002-2006
2006-2012
2012-2017
2017-2022
2022-
Звање
Инжењер сарадник
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Ванредни професор
Ванредни професор
Институција
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1995-2002
Инжењер сарадник
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2002-2006
Асистент
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2006-2012
Доцент
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2012-2017
Ванредни професор
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2017-2022
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2022-
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Физичка геодезија
  • Метрологија
  • Геодетски премер
  • Управљање непокретностима

Scroll to Top