”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хајналка Пеић

Проф. др Хајналка Пеић

Образовање

Година
1987
1996
2000
Звање
Професор математике
Магистар математичких наука
Доктор математичких наука
Институција
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
Универзитет у Сегедину, Природно-математички факултет
1987
Професор математике
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
1996
Магистар математичких наука
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
2000
Доктор математичких наука
Универзитет у Сегедину, Природно-математички факултет

Рад у настави

Период
1989-2000
2000-2005
2005-2016
2016-
Звање
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Редовни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1989-2000
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2000-2005
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2005-2016
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2016-
Редовни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Диференцијалне једначине са кашњењем

Scroll to Top