”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Моника Штиклица

др Моника Штиклица

Образовање

Година
2003.
2011.
2015.
Звање
Дипломирани архитекта унутрашње архитектуре
Магистар техничких наука из области архитектуре и урбанизма
Доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма
Институција
Факултет примењених уметности у Београду, одсек: унутрашња архитектура, Универзитета уметности у Београду
Факултет техничких наука- департман за архитектуру, Универзитета у Новом Саду, магистарска теза: “Развој, анализа и принципи пројектовања ентеријера ресторана”, ментор: Проф.др. Нађа Куртовић-Фолић
Факултет техничких наука- департман за архитектуру, Универзитета у Новом Саду, докторска дисертација: “Дизајн стратегија хотела као резултат потреба корисника”, ментор: Проф.др. Јелена Атанацковић-Јеличић
2003.
Дипломирани архитекта унутрашње архитектуре
Факултет примењених уметности у Београду, одсек: унутрашња архитектура, Универзитета уметности у Београду
2011.
Магистар техничких наука из области архитектуре и урбанизма
Факултет техничких наука- департман за архитектуру, Универзитета у Новом Саду, магистарска теза: “Развој, анализа и принципи пројектовања ентеријера ресторана”, ментор: Проф.др. Нађа Куртовић-Фолић
2015.
Доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма
Факултет техничких наука- департман за архитектуру, Универзитета у Новом Саду, докторска дисертација: “Дизајн стратегија хотела као резултат потреба корисника”, ментор: Проф.др. Јелена Атанацковић-Јеличић

Рад у настави

Период
2009-2010
2017-2020
2020-до данас
Звање
Сарадник у настави
Асистент са докторатом
Доцент
Институција
Факултет за уметност и дизајн,Мегатренд универзитет у Београду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2009-2010
Сарадник у настави
Факултет за уметност и дизајн,Мегатренд универзитет у Београду
2017-2020
Асистент са докторатом
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2020-до данас
Доцент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Теорија дизајна
  • Ентеријер
  • Дизајн стратегијае
Scroll to Top