”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Даница Голеш

Проф. др Даница Голеш

Образовање

Година
1990
1998
2012
Звање
Дипломирани грађевински инжењер
Магистар грађевинарства
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
ГУниверзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1990
Дипломирани грађевински инжењер
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1998
Магистар грађевинарства
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2012
Доктор техничких наука
ГУниверзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
1990-1994
1994-1998
1998-2013
2013-2018
2010 – 2015
2018-данас
Звање
Асистент приправник
Стручни сарадник
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Ванредни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1990-1994
Асистент приправник
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1994-1998
Стручни сарадник
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1998-2013
Асистент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2013-2018
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2010 – 2015
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2018-данас
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Бетонске конструкције
  • Реологија бетона
  • Одрживост бетона
  • Трајност бетонских конструкција
Scroll to Top