”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мартина Пурчар Војнић

Мартина Пурчар Војнић

Образовање

Година
2007
2008
2016
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Дипломирани инжењер грађевинарства-мастер
Доктор наука – грађевинарство
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2007
Дипломирани инжењер грађевинарства
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2008
Дипломирани инжењер грађевинарства-мастер
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2016
Доктор наука – грађевинарство
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Рад у настави

Период
2011-2016
2016-2021
2021-
Звање
Асистент – студент докторских студија
Доцент
Ванредни професор
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2011-2016
Асистент – студент докторских студија
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2016-2021
Доцент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2021-
Ванредни професор
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Инжењерска механика

Scroll to Top