”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Ђерђ Варју

Доц. Ђерђ Варју

Образовање

Година
1987
1992
2017
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
1987-2015
1997-2001
2002-2004
2015-2017
2017-2018
2018-данас
Звање
Асистент
Виши предавач више школе
Виши предавач више школе
Стручни сарадник
Асистент са докторатом
Доцент
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Виша техничка школа у Суботици
Виша техничка школа у Суботици
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Испитивање конструкције
  • Динамичка анализа конструкције
  • Анализа вибрације
Scroll to Top