”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Љиљана Козарић

Проф. др Љиљана Козарић

Образовање

Година
2000
2016
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Доктор наука Грађевинарство
Институција
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2000
Дипломирани инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2016
Доктор наука Грађевинарство
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2001-2016
2016-2021
2021-
Звање
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2001-2016
Асистент
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2016-2021
Доцент
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
2021-
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Дрвене конструкције
  • Конструкције у грађевинарству
Scroll to Top