Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27
 
DOI:10.14415/zbornikGFS27
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, Доц. др Огњен габрић
Година издања:2015.
Тираж:200
Штампа:Сајнос, Нови Сад

Уочене су штампарске грешке у раду Проф. др В.Михаиловића „Примена и значај теорије вероватноће на сигурност бетонских конструкција” на страни 79, испод табеле 3 (лева маргина) стоје 3, а треба празно (или 3); 4, а треба празно (или 4); 5, а треба празно (или 5).

 САДРЖАЈ:
АНАЛИЗА И ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ ДИМЊАКА ВИСИНЕ Х=40м ПО ЕЦ-КОДУ И ПРЕМА СРПС СТАНДАРДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.01
UDK:24.042.41:692.71
Т. Бешевић, Мирослав; Ландовић, Александар; Прокић, Александар; Табаковић, Драгана; Тешановић, Анико
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 7-20
ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ АНТЕНСКОГ СТУБА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.02
UDK:624.971:621.396
Панчић, Александар; Бешевић, Mирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 21-32
АНАЛИЗА ЗАМОРА МАТЕРИЈАЛА КОД ЧЕЛИЧНИХ ДРУМСКИХ МОСТОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.03
UDK:539.431:625.712.36
Кнежевић, Петар; Милановић, Миливоје
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 33-39
ЗАШТИТНИ СЛОЈ БЕТОНА ДО АРМАТУРЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.04
UDK:624.012.45:693.546
Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 41-56
НЕКИ ПРИМЕРИ ВЕЗЕ СТУБ - СТУБ У МОНТАЖНИМ БЕТОНСКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.05
UDK:624.012.35.078.6
Михаиловић, Ђорђе; Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 57-68
ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ТЕОРИЈЕ ВЕРОВАТНОЋЕ ЗА СИГУРНОСТ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.06
UDK:624.046:519.21
Михаиловић, Војислав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 69-81
КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА СПРЕГНУТОГ СТУБА У ЗАВИСНОСТИ ОД ЊЕГОВЕ ВИТКОСТИ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.07
UDK:624.042.5.074.6
Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Пејовић, Раденко; Кнежевић, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 83-88
ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СЕИЗМИЧКИ ОТПОРНИХ МОНТАЖНИХ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.08
UDK:624.012.3.042.7
Ђукић, Јелена; Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 89-98
НЕКИ АСПЕКТИ ТЕХНИЧКИХ МОДЕЛА У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА МОСТОВИМА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.09
UDK:681.5:624.21
Грковић, Слободан; Кукарас, Данијел; Ђукић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 99-113
ПРИМЕР ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБНОГ КАПАЦИТЕТА И ТРОШКОВА ОСНИВАЊА ЈЕДИНИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТЕВА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.10
UDK:625.7:657.478
Јокановић, Игор; Михајловић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 115-126
АНАЛИЗА ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПРИСТУПА У НАДГРАДЊИ ОБЈЕКАТА РАНЕ МОДЕРНЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.11
UDK:711.167(497.11 UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 127-133
АНАЛИЗА ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПРИСТУПА У НАДГРАДЊИ ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ ИСТОРИЈСКИХ СТИЛОВА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.12
UDK:711.167(497.11 UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 135-142
УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА РЕЛАЦИЈИ СТАМБЕНЕ КУЋЕ И ГРАДА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.13
UDK:728.1(1-21)
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 143-148
СТАМБЕНА ЈЕДИНИЦА КАО ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРОСТОРА СТАНОВАЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.14
UDK:728.2
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 149-154
УЛОГА И ЗНАЧАЈ СОКОЛСКОГ ДОМА У РАЗВОЈУ НОВОГ САДА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.15
UDK:725.8(497.113 NOVI SAD)
Николић, Димитрије; Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 155-170
КРАТАК ПРЕГЛЕД МОДЕЛА ОТИЦАЈА И ЕРОЗИЈЕ ЗАСНОВАНИХ НА ФИЗИЧКИМ ПРОЦЕСИМА
DOI:10.14415/zbornikGFS27.16
UDK:551.311.21:001.891.54
Габрић, Огњен; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 171-182
КВАЛИТЕТ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИЗМА - УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.17
UDK:528:71
Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 183-192
РАНГИРАЊЕ КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНОМ TOPSIS МЕТОДЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.18
UDK:528.4:519.816
Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015. год., стр. 193-204