Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 155-170


УЛОГА И ЗНАЧАЈ СОКОЛСКОГ ДОМА У РАЗВОЈУ НОВОГ САДА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.15
UDK: 725.8(497.113 NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Димитрије; Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Истраживање представљено у раду анализира друштвено-економске прилике које су претходиле изградњи Соколског дома у Новом Саду. Изградњом овог објекта велике културно-историјске вредности, у процесу трансформације тј. проширења главног градског трга током међуратног периода, извршен је значајан утицај на даљи развој централног подручја града. Реализација објекта била је део отварања града према Дунаву, те је тиме постављен архитектонски оквир за даљи просторни развој. Представљене су архитектонско-стилске одлике овог споменика културе који заузима значајно место у опусу архитекте Ђорђа Табаковића, једног од најзначајнијих стваралаца периода модерне. Затим је указано на значајне фазе кроз које је ова установа пролазила током своје историје, са освртом на различите социјалне, културне и политичке утицаје и последице које су је пратиле, те је закључено да од оснивања до данашњих дана, Соколско друштво, као наручилац и стални корисник предметног објекта, има велики друштвени значај и утицај на културно-просветни и спортски развој становника Новога Сада.
 
 Кључне речи:
 Соколски дом, развој Новог Сада, међуратна архитектура, модерна, Ђорђе Табаковић