Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 155-170


ULOGA I ZNAČAJ SOKOLSKOG DOMA U RAZVOJU NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.15
UDK: 725.8(497.113 NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Dimitrije; Dulić, Olivera
 
 Rezime:
 Istraživanje predstavljeno u radu analizira društveno-ekonomske prilike koje su prethodile izgradnji Sokolskog doma u Novom Sadu. Izgradnjom ovog objekta velike kulturno-istorijske vrednosti, u procesu transformacije tj. proširenja glavnog gradskog trga tokom međuratnog perioda, izvršen je značajan uticaj na dalji razvoj centralnog područja grada. Realizacija objekta bila je deo otvaranja grada prema Dunavu, te je time postavljen arhitektonski okvir za dalji prostorni razvoj. Predstavljene su arhitektonsko-stilske odlike ovog spomenika kulture koji zauzima značajno mesto u opusu arhitekte Đorđa Tabakovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca perioda moderne. Zatim je ukazano na značajne faze kroz koje je ova ustanova prolazila tokom svoje istorije, sa osvrtom na različite socijalne, kulturne i političke uticaje i posledice koje su je pratile, te je zaključeno da od osnivanja do današnjih dana, Sokolsko društvo, kao naručilac i stalni korisnik predmetnog objekta, ima veliki društveni značaj i uticaj na kulturno-prosvetni i sportski razvoj stanovnika Novoga Sada.
 
 Ključne reči:
 Sokolski dom, razvoj Novog Sada, međuratna arhitektura, moderna, Đorđe Tabaković