Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 171-182


KRATAK PREGLED MODELA OTICAJA I EROZIJE ZASNOVANIH NA FIZIČKIM PROCESIMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.16
UDK: 551.311.21:001.891.54
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gabrić, Ognjen; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Izučavanje procesa oticaja i erozije predstavlja jedan od osnovnih istraživanja u hidrologiji. Na bazi terenskih i laboratorijskih merenja, a uporedo sa razvojem računarske tehnike, razvijeni su i modeli oticaja i erozije zasnovani na rešavanju jednačina kojima se opisuje fizika procesa. U radu je prikazan opšti opis i uporedni prikaz nekoliko modela oticaja i erozije zasnovanih na jednačinama koji opisuju celokupnu dinamiku nastanka i transporta nanosa na slivu.
 
 Ključne reči:
 erozija, model, oticaj