Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 69-81


ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ТЕОРИЈЕ ВЕРОВАТНОЋЕ ЗА СИГУРНОСТ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.06
UDK: 624.046:519.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михаиловић, Војислав
 
 Резиме:
 Основни концепти анализе сигурности бетонских конструкција су приказани преко више метода актуелних и примењених у пракси. Циљ рада је да се прецизирају могућности досадашњих метода анализе сигурности и домени њихове примене. Упоредно се даје гледање на поузданост бетонских конструкција.
 
 Кључне речи:
 Сигурност конструкција, теорија вероватноће, поузданост