Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 69-81


PRIMENA I ZNAČAJ TEORIJE VEROVATNOĆE ZA SIGURNOST BETONSKIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.06
UDK: 624.046:519.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mihailović, Vojislav
 
 Rezime:
 Osnovni koncepti analize sigurnosti betonskih konstrukcija su prikazani preko više metoda aktuelnih i primenjenih u praksi. Cilj rada je da se preciziraju mogućnosti dosadašnjih metoda analize sigurnosti i domeni njihove primene. Uporedno se daje gledanje na pouzdanost betonskih konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 Sigurnost konstrukcija, teorija verovatnoće, pouzdanost