Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 57-68


NEKI PRIMERI VEZE STUB - STUB U MONTAŽNIM BETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.05
UDK: 624.012.35.078.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mihailović, Đorđe; Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Konstruktivne veze prefabrikovanih elemenata u montažnim betonskim konstrukcijama su zone od izuzetnog značaja u svim fazama izvođenja i eksploatacije objekta. Pravilnim izborom tipa veze obezbeđuje se ne samo željeni način prenosa opterećenja u eksploataciji, nego i jednostavnost izvođenja, pristupačnost za kontrolu i održavanje, otpornost na požar, trajnost, željeni izgled i drugo, uz minimalnu cenu izvođenja i održavanja. U radu su razmatrani principi projektovanja i izvođenja veza stub-stub, koje mogu da prime i prenesu normalne sile i momente savijanja. Prikazano je nekoliko tipova ovih veza, sa ukazivanjem na prednosti i nedostatke svake od njih, kao i objašnjenjem gde se one mogu koristiti, a gde ih treba izbegavati.
 
 Ključne reči:
 Montažne betonske konstrukcije, veze stub– stub