Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 57-68


НЕКИ ПРИМЕРИ ВЕЗЕ СТУБ - СТУБ У МОНТАЖНИМ БЕТОНСКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.05
UDK: 624.012.35.078.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михаиловић, Ђорђе; Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Конструктивне везе префабрикованих елемената у монтажним бетонским конструкцијама су зоне од изузетног значаја у свим фазама извођења и експлоатације објекта. Правилним избором типа везе обезбеђује се не само жељени начин преноса оптерећења у експлоатацији, него и једноставност извођења, приступачност за контролу и одржавање, отпорност на пожар, трајност, жељени изглед и друго, уз минималну цену извођења и одржавања. У раду су разматрани принципи пројектовања и извођења веза стуб-стуб, које могу да приме и пренесу нормалне силе и моменте савијања. Приказано је неколико типова ових веза, са указивањем на предности и недостатке сваке од њих, као и објашњењем где се оне могу користити, а где их треба избегавати.
 
 Кључне речи:
 Монтажне бетонске конструкције, везе стуб– стуб