Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 83-88


КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА СПРЕГНУТОГ СТУБА У ЗАВИСНОСТИ ОД ЊЕГОВЕ ВИТКОСТИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.07
UDK: 624.042.5.074.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Пејовић, Раденко; Кнежевић, Петар
 
 Резиме:
 Стабилност стуба, у условима пожара, зависи од више параметара:типа и димензија пресека, висине стуба, величине оптерећења, својстава елемената у пресеку, услова придржаја крајева стуба и.т.д. За нормалне услове експлоатације, релативно једноставно се може прорачунати критична сила извијања стуба. Повећањем температуре мењају се механичке карактеристике материјала са чиме долази до смањења носивости стуба. Такође, при загревању, долази до појаве експанзије стуба у свим правцима. Ова термичка појава ће изазвати додатна напрезања у стубу, у зависности од степена придржаности крајева стуба (издужење и ротација крајева стуба). У раду је анализиран утицај температуре на појаву критичних сила извијања стуба. Познавање критичне температуре извијања помаже у правилном пројектовању спрегнутих стубова, односно њихове стабилности на извијање при загревању. Како су експерименти овог типа врло скупи, у свету се данас све више користе верификоване нумеричке методе за решавање проблема. У тексту је презентован пример одређивања критичне температуре и граничне силе извијања за спрегнути стуб са делимично убетонираним челичним профилом,помоћу софтвера САФИР.
 
 Кључне речи:
 Спрегнути стуб, пожар, критична температура, извијање