Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 89-98


ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СЕИЗМИЧКИ ОТПОРНИХ МОНТАЖНИХ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.08
UDK: 624.012.3.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђукић, Јелена; Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Резултати истраживања понашања монтажних бетонских конструкција при земљотресу у земљама изложеним сеизмичким дејствима послужили су као основа за обимну студију коју је реализовалаfib–ова Радна група7.3 Монтажне/преднапрегнуте конструкције пројектоване на земљотресну отпорност. Истраживања су показала да је један од основних предуслова за остваривање сеизмичке отпорности ових конструкција правилно обликовање веза конструктивних елемената. У овом раду су приказана досадашња искуства са употребом монтажних бетонских конструкција у сеизмичким подручјима, са посебним освртом на лекције научене из прошлих земљотреса, из којих су проистекле препоруке за пројектовање сеизмички отпорних монтажних бетонских конструкција. Неке од најважнијих препорука приказане су у овом раду.
 
 Кључне речи:
 Монтажне бетонске конструкције, сеизмичка отпорност, препоруке за пројектовање