Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 89-98


PRINCIPI PROJEKTOVANJA SEIZMIČKI OTPORNIH MONTAŽNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.08
UDK: 624.012.3.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đukić, Jelena; Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Rezultati istraživanja ponašanja montažnih betonskih konstrukcija pri zemljotresu u zemljama izloženim seizmičkim dejstvima poslužili su kao osnova za obimnu studiju koju je realizovalafib–ova Radna grupa7.3 Montažne/prednapregnute konstrukcije projektovane na zemljotresnu otpornost. Istraživanja su pokazala da je jedan od osnovnih preduslova za ostvarivanje seizmičke otpornosti ovih konstrukcija pravilno oblikovanje veza konstruktivnih elemenata. U ovom radu su prikazana dosadašnja iskustva sa upotrebom montažnih betonskih konstrukcija u seizmičkim područjima, sa posebnim osvrtom na lekcije naučene iz prošlih zemljotresa, iz kojih su proistekle preporuke za projektovanje seizmički otpornih montažnih betonskih konstrukcija. Neke od najvažnijih preporuka prikazane su u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 Montažne betonske konstrukcije, seizmička otpornost, preporuke za projektovanje