Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 135-142


АНАЛИЗА ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПРИСТУПА У НАДГРАДЊИ ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ ИСТОРИЈСКИХ СТИЛОВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.12
UDK: 711.167(497.11 UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Надградња објеката у Србији има дугу традицију али квалитетних примера надградње има веома мало. Штете које се праве услед неквалитетних решења су велике, угрожавају велики број становника и читаве амбијенталне целине. Најчешћи узрок лоших решења је непознавање језика архитектуре постојећег објекта, непоштовање стилова из историје архитектуре, недостатак пројектантског знања, занатске вештине итд. Потребно је наћи позитивне примере из прошлости и кроз њих обновити потребно знање. Нарочито су ретки успешни примери надградње објеката архитектуре Историјских стилова услед комплексности језика којим се служи архитекта. Један од добрих примера је надградња зграде Гимназије у Ужицу изведене 1925.г.
 
 Кључне речи:
 Надградња објеката, архитектура историјских стилова, анализа форме, Ужичка гимназија, Ужице.