Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 143-148


УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА РЕЛАЦИЈИ СТАМБЕНЕ КУЋЕ И ГРАДА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.13
UDK: 728.1(1-21)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 Oдговор на питање како успоставити складан однос између куће за становање и групе кућа, неминовно намеће постављање релацијa између појединачног и општег, јединице и мноштва, постављајући корисника у центар урбанистичког и архитектонског пројектовања. Утицај конгреса ЦИАМ на развој архитектонске мисли, урбанистичко и архитектонско пројектовање и изградњу стамбених кућа, посебно кроз однос куће за становање и групе кућа, као и велики утицај на изградњу Новог Брограда. У Блоку45, где је серија стамбених кућа осмишљена без организовања урбаних форми, није постојао урбани и архитектонски морфолошки састав. Проблем се решава изградњом нових урбаних целина са тржним центрима и великим мега-маркетима. Становању и стамбеној средини се додају нови урбани елементи а самим тим се мењају релације према кућама за становањe - пример блока62.
 
 Кључне речи:
 кућа, група кућа, корисник, урбанистичко пројектовање, архитектонско пројектовање, стамбена средина