Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 143-148


UTICAJNI FAKTORI NA RELACIJI STAMBENE KUĆE I GRADA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.13
UDK: 728.1(1-21)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Odgovor na pitanje kako uspostaviti skladan odnos između kuće za stanovanje i grupe kuća, neminovno nameće postavljanje relacija između pojedinačnog i opšteg, jedinice i mnoštva, postavljajući korisnika u centar urbanističkog i arhitektonskog projektovanja. Uticaj kongresa CIAM na razvoj arhitektonske misli, urbanističko i arhitektonsko projektovanje i izgradnju stambenih kuća, posebno kroz odnos kuće za stanovanje i grupe kuća, kao i veliki uticaj na izgradnju Novog Brograda. U Bloku45, gde je serija stambenih kuća osmišljena bez organizovanja urbanih formi, nije postojao urbani i arhitektonski morfološki sastav. Problem se rešava izgradnjom novih urbanih celina sa tržnim centrima i velikim mega-marketima. Stanovanju i stambenoj sredini se dodaju novi urbani elementi a samim tim se menjaju relacije prema kućama za stanovanje - primer bloka62.
 
 Ključne reči:
 kuća, grupa kuća, korisnik, urbanističko projektovanje, arhitektonsko projektovanje, stambena sredina