Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 115-126


ПРИМЕР ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБНОГ КАПАЦИТЕТА И ТРОШКОВА ОСНИВАЊА ЈЕДИНИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТЕВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.10
UDK: 625.7:657.478
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Михајловић, Драган
 
 Резиме:
 Упркос брзом ширењу мреже аутопутева у Азербејџану, организација експлоатације и одржавања аутопутева још увек није у потпуности модернизована. Тренутно је више од шездесет регионалних јединица широм земље задужено за одржавање комплетне путне мреже. Ове јединице извршавају своје обавезе подједнако на магистралним, регионалним и локалним путевима. Модеран начин експлоатације аутопутева захтева другачији приступ са специфичним процедурама и уређењем односа за ову врсту мреже. На основу постојеће организације и капацитета, као и институционалних промена/јачања унутар Агенције за државне путеве, утврђено је да се у одређеном периоду могу задржати предузећа из јавног сектора као даваоци услуга одржавања аутопутева. Овакав предлог мора бити праćен организационим променама у погледу смањења постојећих јединица кроз формирање специјализованих регионалних јединица за одржавање аутопутева које ćе бити одговорне за дуже секције/секторе од око 200-300 км. У раду је приказана анализа потребних капацитета за одржавање аутопутне мреже у Азербејџану, те процена укупних трошкова успостављања нових јединица за одржавање аутопутева.
 
 Кључне речи:
 експлоатација, одржавање, капацитет, трошкови, организација