Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 115-126


PRIMER PROCENE POTREBNOG KAPACITETA I TROŠKOVA OSNIVANJA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE AUTOPUTEVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.10
UDK: 625.7:657.478
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Mihajlović, Dragan
 
 Rezime:
 Uprkos brzom širenju mreže autoputeva u Azerbejdžanu, organizacija eksploatacije i održavanja autoputeva još uvek nije u potpunosti modernizovana. Trenutno je više od šezdeset regionalnih jedinica širom zemlje zaduženo za održavanje kompletne putne mreže. Ove jedinice izvršavaju svoje obaveze podjednako na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima. Moderan način eksploatacije autoputeva zahteva drugačiji pristup sa specifičnim procedurama i uređenjem odnosa za ovu vrstu mreže. Na osnovu postojeće organizacije i kapaciteta, kao i institucionalnih promena/jačanja unutar Agencije za državne puteve, utvrđeno je da se u određenom periodu mogu zadržati preduzeća iz javnog sektora kao davaoci usluga održavanja autoputeva. Ovakav predlog mora biti praćen organizacionim promenama u pogledu smanjenja postojećih jedinica kroz formiranje specijalizovanih regionalnih jedinica za održavanje autoputeva koje će biti odgovorne za duže sekcije/sektore od oko 200-300 km. U radu je prikazana analiza potrebnih kapaciteta za održavanje autoputne mreže u Azerbejdžanu, te procena ukupnih troškova uspostavljanja novih jedinica za održavanje autoputeva.
 
 Ključne reči:
 eksploatacija, održavanje, kapacitet, troškovi, organizacija