Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 127-133


ANALIZA PROJEKTANTSKOG PRISTUPA U NADGRADNЈI OBJEKATA RANE MODERNЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.11
UDK: 711.167(497.11 UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Nadgradnja objekata sagrađenih u duhu Rane Moderne u zapadnoj Srbiji je počela1953.g. Arhitekti su imali kao osnovu objekat čiji im je arhitektonski jezik bio poznat. Arhitekta je formirao nadgradnju u duhu moderne arhitekture koristeći jezik i elementi koji su mu bila dobro poznati. Međutim, i pored istovetnog jezika starog i novog dela objekta ispoljila su se izvesna nerazumevanja osnovnih oblikovnih principa i ciljeva koje je primenjivao pre thodni arhitekta. Ovakva nerazumevanja su se retko sretala prilikom nadgradnji izvedenih tokom19. veka. Ovaj rad analizira nekoliko primera sagrađenih i nadgrađenih tokom prve polovine20. veka u Užicu.
 
 Ključne reči:
 Nadgradnja objekata, arhitektura rane Moderne, Užice, analiza forme, arhitektura20 veka u Srbiji.