Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 183-192


КВАЛИТЕТ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИЗМА - УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.17
UDK: 528:71
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
 
 Резиме:
 У овом раду је презентовано истраживање квалитета геодетских подлога за потребе просторног планирања. Извршена је појединачна и упоредна анализа квалитета карактеристичних геoдетских подлога за потребе израде планских докумената у Републици Србији. Резултати добијени у овом раду, без обзира што су настали истраживањем проблематике у Републици Србији, засигурно се односе и на многе друге државе у свету, нарочито на земље у окружењу и транзицији.
 
 Кључне речи:
 Геодетске подлоге, просторно планирање