”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Синиша Делчев

Проф. др Синиша Делчев

Образовање

Година
1982.
1993.
2001.
Звање
Дипломирани инжењер геодезије
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1982.
Дипломирани инжењер геодезије
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1993.
Магистар техничких наука
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2001.
Доктор техничких наука
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Рад у настави

Период
1981.-1982.
1983.-1994.
1994.-2002.
2002.-2012.
2012.-2017.
2017.-2023.
Звање
Студент демонстратор
Асистент-приправник
Асистент
Доцент
ванредни професор
ванредни професор
Институција
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1981.-1982.
Студент демонстратор
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1983.-1994.
Асистент-приправник
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1994.-2002.
Асистент
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2002.-2012.
Доцент
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2012.-2017.
ванредни професор
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2017.-2023.
ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • (Геодетска) метрологија
  • Геодетске мреже
  • Инжењерска геодезија
  • Теоријска геодезија
  • Геодетска геодинамика

Scroll to Top