”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Викторија Алаџић

Проф. др Викторија Алаџић

Образовање

Година
1985.
2001.
2007.
Звање
Дипломирани инжињер архитектуре
Магистар техничких наука – област архитектура и урбанизам – историја и теорија архитектуре и урбанизма
Доктор просторног планирања
Институција
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Географски факултет, Универзитет у Београду
1985.
Дипломирани инжињер архитектуре
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
2001.
Магистар техничких наука – област архитектура и урбанизам – историја и теорија архитектуре и урбанизма
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
2007.
Доктор просторног планирања
Географски факултет, Универзитет у Београду

Рад у настави

Период
2001 – 2008
2008 – 2019
2019 – 2024
Звање
Асистент
Доцент
Ванредни професор
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2001 – 2008
Асистент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2008 – 2019
Доцент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2019 – 2024
Ванредни професор

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Заштита градитељског наслеђа
  • Урбанизам
  • Историја урбанизма и архитектуре
Scroll to Top