”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Милан Кекановић

Проф. др Милан Кекановић

Образовање

Година
1982.
1994.
1998.
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства – конструктор
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Грађевински факултет Загреб- Свеучилиште у Загребу
Грађевински факултет Београд – Универзитет у Београду
Грађевински факултет Београд – Универзитет у Београду
1982.
Дипломирани инжењер грађевинарства – конструктор
Грађевински факултет Загреб- Свеучилиште у Загребу
1994.
Магистар техничких наука
Грађевински факултет Београд – Универзитет у Београду
1998.
Доктор техничких наука
Грађевински факултет Београд – Универзитет у Београду

Рад у настави

Период
1992. – 1994.
1994. – 1998.
1998. – 2013.
2013. –
Звање
Асистент
Асистент са магистратуром
Доцент
ванредни професор
Институција
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
1992. – 1994.
Асистент
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
1994. – 1998.
Асистент са магистратуром
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
1998. – 2013.
Доцент
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду
2013. –
ванредни професор
Грађевински факултет Суботица – Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

 • Поља научног истраживања
 • Грађевински материјали
 • Бетони обични
 • Лаки бетони
 • Грађевинска физика
 • Цементи
 • Опекарски производи – груба керамика
 • Противпожарни материјали
 • Грађевинске носиве конструкције – међуспратне плоче и зидови
 • Грађевинске машине – миксери за производњу бетона и превоз асфалта
 • Грађевинске машине – постројење за прање агрегата за бетоне и малтере

Scroll to Top