Упутства

Упутства за студенте

Овде можете пронаћи корисна упутства која ће вам одговорити на питања са којима се студенти грађевинарства и геодезије сусрећу на основним, мастер и докторским студијама.

Податке у индексу попуњавају студенти, предметни наставници и студентска служба. Индекс треба попунити на начин како је приказано на сликама.

Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar dapibus.

Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar dapibus.

Основне академске студије

Уплатнице које студент треба да донесе у студентску службу пре одбране (полагања) завршног рада за основне академске студије:

Одбрана завршног рада
Износ у динарима
3.000,00
Сврха плаћања
Одбрана завршног рада
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Уверење о дипломирању
Износ у динарима
2.000,00
Сврха плаћања
Уверење о дипломирању
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Део трошкова штампања дипломе
Износ у динарима
3.300,00
Сврха плаћања
Део трошкова штампања дипломе
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Део трошкова штампања дипломе
Износ у динарима
1.700,00
Сврха плаћања
Део трошкова штампања дипломе
Прималац
Универзитет у Новом Саду
Текући рачун
840-631666-25
Позив на број
97 05101636534

Мастер академске студије

Уплатнице које студент треба да донесе у студентску службу пре одбране (полагања) завршног рада за мастер академске студије:

Одбрана завршног рада
Износ у динарима
4.500,00
Сврха плаћања
Одбрана завршног рада
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Уверење о дипломирању
Износ у динарима
2.000,00
Сврха плаћања
Уверење о дипломирању
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Део трошкова штампања дипломе
Износ у динарима
3.300,00
Сврха плаћања
Део трошкова штампања дипломе
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Део трошкова штампања дипломе
Износ у динарима
1.700,00
Сврха плаћања
Део трошкова штампања дипломе
Прималац
Универзитет у Новом Саду
Текући рачун
840-631666-25
Позив на број
97 05101636534

Докторске академске студије

Уплатнице које студент треба да донесе у студентску службу пре одбране докторске дисертације:

Одбрана завршног рада
Износ у динарима
35.000,00
Сврха плаћања
Одбрана завршног рада
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Уверење о дипломирању
Износ у динарима
2.000,00
Сврха плаћања
Уверење о дипломирању
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Део трошкова штампања дипломе
Износ у динарима
1.700,00
Сврха плаћања
Део трошкова штампања дипломе
Прималац
Грађевински факултет Суботица
Текући рачун
840-1233666-68
Позив на број
(број индекса студента)
Део трошкова штампања дипломе
Износ у динарима
3.300,00
Сврха плаћања
Део трошкова штампања дипломе
Прималац
Универзитет у Новом Саду
Текући рачун
840-631666-25
Позив на број
97 05101636534

Обављање стручне праксе спада у обавезне активности студената и евидентира се у додатку дипломе. Сврха праксе је упознавање студената са пословањем у реалним условима, допуна теоретског знања и припрема за почетак успешне професионалне каријере.

Студенте стимулишемо да самостално дају предлоге институција или предузећа у којима имају намеру да обаве стручну праксу, у супротном ће му место обављања стручне праксе бити одређено одлуком продекана за наставу.

Преузмите упутство за обављање стручне праксе

Студенти који желе да обављају стручну праксу у предузећима или на Факултету, треба да предају попуњене образце бр. 1, 2 и 3 на шалтер бр. 2 студентске службе.

Обавештење се односи на студенте који су при упису уписали полагање и предмета Стручна пракса у текућој школској години.

Приликом попуњавања образаца неопходно је обратити пажњу да се упутства која стоје на обрасцу (у загради) обришу и уместо њих унесу одговарајући подаци. 

Приликом попуњавања образаца бр. 2 и 4 целокупан текст упутства у курзиву одговорно лице треба да обрише и замени својим текстом.

Сви обрасци пре предавања морају бити у потпуности попуњени!

 У свом коначном облику дневник треба да буде укоричен у меку фасциклу са механизмом или пластичном спиралом. Дневник мора да буде читко и уредно исписан, а слободоручне карактеристичне скице, уколико их има, морају да буду прегледне и са свим потребним подацима. Сви листови морају да буду нумерисани и прилози сложени према следећем:

 1. Насловна страна
 2. Садржај
 3. Потврда о обављеној пракси
 4. Општи увод о институцији/предузећу у коме се пракса обавља

(Овај текст треба да представља сажети опис претежних делатности предузећа, списак активних градилишта/радних просторија, оквирни састав запослених према професијама и слично)

5. Општи опис радних задатака

(Студент овде даје опис конкретног места на коме је обављао стручну праксу – опис градилишта/пројектног бироа/канцеларије/лабораторије, његова претежна задужења током обављања стручне праксе и слично)

6. Дневник рада

(Сваког дана студент попуњава најмање један лист „Дневника рада“ чији је облик дат у овом упутству. У делу предвиђеном за опис рада студент руком, читко и уредно, даје детаљнији опис дневних задатака. Према потреби, опис може да садржи и слободоручне скице, шеме и/или прорачуне. Ментор својим потписом оверава сваку страну „Дневника рада“)

7. Прилози

(У оквиру прилога студент даје, према потреби, додатна објашњења, скице и слично у циљу употпуњавања дневника, закључно са копијом упутстава за обављање стручне праксе)

Преузмите упутство за вођење дневника стручне праксе

Преузмите образац дневника стручне праксе

Moodle платформа – стара: E-learning

Moodle платформа – нова: E-learning

Напомена за нову Moodle платформу

 • Уколико видите упозорење – Connection not protected/ This site is not secure – изаберите опцију – I understand the risks and wish to continue/ Details (Go on to the webpage (Not recommended))
 • За отварање налога неопходно је да имате валидну имејл адресу. Стога треба да ажурирате своје имејл адресе на Студентском интернет сервису.
 • Налог се отвара по налогу професора или асистента.
 • Корисничко име и лозинка за студенте формирани су на следећи начин:
  Корисничко име: ime.prezime (латинично, без карактера ч,ш,ђ..)
  Иницијална лозинка: Ime.123 (латинично, без карактера ч,ш,ђ..)
  нпр. Новак Ђоковић – Корисничко име: novak.dokovic Лозинка: Novak.123
 • Након првог логовања потребно је да промените лозинку.
 • Уколико имате проблема код логовања обратите се на имејл адресу: rezultati@gf.uns.ac.rs 
Scroll to Top