”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Драган Милашиновић

Проф. др Драган Милашиновић

Образовање

Година
1978
1986
1988
Звање
Дипломирани грађевински инжењер
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет у Сарајеву
Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет у Сарајеву
Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет у Сарајеву
1978
Дипломирани грађевински инжењер
Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет у Сарајеву
1986
Магистар техничких наука
Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет у Сарајеву
1988
Доктор техничких наука
Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет у Сарајеву

Рад у настави

Период
1982-1987
1987-1990
1987-1990
1990-1992
1993-1996
1998-2022
1996-
Звање
Асистент
Доцент
Доцент
ванредни професор
ванредни професор
редовни професор
редовни професор
Институција
Грађевински факултет Мостар
Грађевински факултет Мостар
Грађевински факултет Сарајево
Грађевински факултет Мостар
Факултет техничких наука Нови Сад
АГГФ Бања Лука
Грађевински факултет Суботица
1982-1987
Асистент
Грађевински факултет Мостар
1987-1990
Доцент
Грађевински факултет Мостар
1987-1990
Доцент
Грађевински факултет Сарајево
1990-1992
ванредни професор
Грађевински факултет Мостар
1993-1996
ванредни професор
Факултет техничких наука Нови Сад
1998-2022
редовни професор
АГГФ Бања Лука
1996-
редовни професор
Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Инжењерска механика
  • Рачунарска механика
  • Реологија

Scroll to Top