TERMINI KONSULTACIJA

 

u toku letnjeg semestra:

utorak i četvrtak u 12 h    

 

datum poslednje izmene

6. II 2018.

UNIVERZITET U NOVOM SADU

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Text Box: Text Box: